We zien onszelf als pragmatici

We zijn graag concreet aan de slag, werken met wat er is en zijn gericht op werkbare en werkzame uitkomsten. We zijn niet zo van grote verhalen, hemelbestormende ideologieën, modieuze ondoordachtheden en eendimensionale heilsleren. Maar ze zijn er wel. Ze zijn onderdeel van de realiteit waarmee we werken. 

Werken met wat er is, betekent voor ons proberen te snappen waar bestaande patronen vandaan komen. Waarom was destijds zinvol wat nu in de weg zit? Hoe komen de dingen tot stand? Wie wil er hier wat? Wat is al geprobeerd en hoe verliep dat? We kijken daarbij naar de organisatie, maar ook naar de omgeving. 

We proberen niet alleen te achterhalen wat er anders zou moeten, maar ook wat het prima doet, wat kan blijven. En wat we proberen na te gaan is wat er in de bijsluiter moet: wat zijn mogelijke neveneffecten en bijwerkingen van de voorgenomen verandering. 

We denken dat mensen de organisatie maken, maar dat een organisatie meer is dan een optelling van de medewerkers. Een organisatie heeft een geschiedenis, een technologie, patronen, kennissystemen, machtsverhoudingen en zit boordevol gewoonten en vanzelfsprekendheden. Veranderen van de organisatie is meer, veel meer, dan proberen het gedrag van individuen te veranderen. 

Wij zijn goed in het bij elkaar brengen van al die ingewikkeldheden in de actualiteit van de opdracht. Dat doen we als adviseur, interimmanager, coach of docent, samen met onze opdrachtgevers en andere betrokkenen.

Organisatievragen