“Life is what happens to you while you were busy making other plans”

zong John Lennon. Ook in organisaties is plannen maken wat we onafgebroken doen. Planning & control, veranderplannen, marketingplannen, vergader-, rooster- en vakantieplanning… we maken plannen bij de vleet.
Maar hoe vaak voeren we die plannen precies zo uit zoals gepland?
Vaak loopt het anders omdat er Ondertussen iets gebeurde dat maakte dat het toch net anders liep. Dat Ondertussen interesseert ons. Hoe zit dat eigenlijk met al die dingen die tegelijk gebeuren en elkaar zullen beïnvloeden? Hoeveel weten of snappen we daar eigenlijk van? Kun je daar grip op krijgen? Wat doe je als je het onverwachte kunt verwachten? En wat betekent het als je een organisatie wilt veranderen?
Als je eenmaal onderkent dat er een Ondertussen is, herken je het steeds vaker.
In onze opdrachten proberen wij van Organisatievragen het Ondertussen mee te nemen in de plannenmakerij en in de wijze waarop we sturing geven aan een (deel van een) organisatie, of hoe we onze projecten en processen inrichten. Het leidt vaak tot meer beweegruimte en flexibiliteit in opereren.

Wij hebben we onze gedachten over Ondertussen geformuleerd in het in 2012 verschenen ‘Ondertussen in de organisatie‘.

Bestellen van dit boek via deze link

Recensies

Organisatievragen