Om het leuker, effectiever en interessanter te maken

Wij werken voor allerlei typen organisaties en voor verschillende sectoren. Onze ervaring ligt vooral in publieke en professionele organisaties; van hogescholen en universiteiten, tot ziekenhuizen, tot diverse overheids- en uitvoeringsorganisaties.
Meestal zijn dat ingewikkelde, soms unieke organisaties.
Ingewikkeld doordat meerdere doelen worden nagestreefd, ingewikkeld omdat er soms heel veel verschillende diensten of producten worden geleverd en ingewikkeld omdat de besturing meerdere lagen heeft met eigen rollen en verantwoordelijkheden. Denk aan politiek bestuurde organisaties of organisaties waarin professionele autonomie een rol speelt.
Juist als niet alles terug is te voeren naar één dimensie (bijvoorbeeld geld), voelen we ons als een vis in het water.
Meestal zijn Raden van Bestuur, directies of managementteams onze opdrachtgever. Een enkele keer een individu als het gaat om bijvoorbeeld coaching. Daarnaast werken we regelmatig als docent voor opleidings- en onderwijsinstellingen.

Organisatievragen