Jaap van ’t Hek (1953) wordt gedreven door zijn fascinatie over het feit dat er zoveel goed gaat in een organisatie, dit soms ondanks de wijze waarop het georganiseerd is. 

Zijn belangrijkste motivatie is om het werk aangenamer te maken.
In zijn ogen gebeurt dat vooral als het werk zinvoller, logischer en doelmatiger georganiseerd wordt en als de mensen het gevoel (terug-)krijgen dat hun bijdrage er werkelijk toe doet. Hij is de laatste jaren vooral werkzaam als interim-manager. Hij doet dat bij voorkeur bij organisaties die ingewikkeld zijn in hun besturing, cultuur of de aard van hun werk. Hij werkt graag samen met wetenschappers, kunstenaars, vredesactivisten, politiemensen, tuinlieden, ambtenaren en politici. Vrijwel altijd in de publieke sector. Soms is dat in de rol van eindverantwoordelijke en soms als leidinggevende van de ondersteunende functies (Financiën, P&O, ICT, Facilitair). In alle gevallen is of raakt hij betrokken bij de manier waarop de strategie en de organisatie bij elkaar passen. Jaap treedt ook op als coach en adviseur. Ook hier ligt zijn liefde in het brengen van beweging in vastgelopen verhoudingen en opvattingen. 

Hij was ooit vormingswerker met werkloze Surinamers en Antillianen, beleidsmedewerker op het Amsterdamse stadhuis en organisatieadviseur bij NCIV, GITP en De Galan & Voigt. Sinds 1997 werkt hij voor zichzelf in Organisatievragen, sinds 1999 samen met Leike van Oss. Van 2000 tot 2004 was hij partner bij DeRoo Interim. Daarnaast is hij sinds 1992 als docent werkzaam op zijn eigen vakgebied(en) en verbonden aan Sioo, postdoctorale opleidingen voor adviseurs en interim-managers (SIOO). Hij is Master of Change Management (MCM), Certified Management Consultant (CMC) via de Orde van Organisatieadviseurs en hij is als een van de weinigen Master of Rather Successful Change (MRSC) 

 

Zie ook bijgaand profiel uit het Tijdschrift voor Begeleidingskunde.

Organisatievragen