Eigenlijk hebben we geen visie op organisaties, eerder visies

Er zijn evenveel manieren om naar organisaties te kijken als er mensen zijn. En ze zijn allemaal waar. Iedere beschrijving of definitie van een organisatie, is op zichzelf adequaat, ook als definities elkaar lijken uit te sluiten. 
Je kunt een organisatie zowel zien als een product van samenwerking als een ding dat doelen realiseert. En het is net zo goed een bron van arbeidsvreugde als een keurslijf van regels en procedures. Hoe je kijkt, hangt vaak samen met je eigen belang, achtergrond, overtuigingen. 
Wij vinden dat het niet helpt om te doen of al die zienswijzen er niet zijn, of om er nóg een definitie naast te zetten. We gebruiken al die variatie liever om verandering en vernieuwing mogelijk te maken. 
Voor ons is de organisatie dat wat in de loop van de tijd gebouwd is en dat wat er iedere dag gebeurt. Altijd in beweging en toch zichzelf. Bereid om te vernieuwen en te veranderen, maar niet zomaar. Wij nemen dit als vertrekpunt in ons werk. 
Natuurlijk vinden wij nog veel meer van organisaties bouwen en organisaties veranderen. Lees daarvoor onze boeken. Of nodig ons uit voor een gesprek. We praten er graag met u over door.

Organisatievragen