Onmacht net naast de prijzen

Voorjaar 2021 werd het boek 2x genomineerd. Op de longlist van boek van het jaar bij Managementboek.nl en op de shortlist bij de Orde van Organisatieadviseurs. De jury tilt een tipje van de sluier op in haar tekst:

 

“Onmacht van Leike van Oss en Jaap van ’t Hek. Een boek met een interessante titel. Ontroerend zelfs, gaf een van de juryleden aan. Een boek over wat ons overkomt in de samenleving, in organisaties en in ons werk. Ook in dit boek aandacht voor de thematiek waar we het eerder in dit juryrapport over spraken, de invloed van het eenzijdig economisch denken in organiseren. Dit jaar was Onmacht het meest controversiële boek in de Jury besprekingen. Dat zien we als een pluspunt: het zet aan tot denken en reflectie. Onmacht is een relevant thema, veel adviseurs herkennen het. Het is een knappe prestatie van deze auteurs die meerdere top 10 boeken hebben geschreven: zij agendeerden thema’s die voor ons vak, blijvende waarde hebben. Onmacht is hier een nieuwe loot aan de stam. Echter, delen van de het boek zijn ook een herhaling van vorige boeken en dat kan misschien ook niet anders. Maar dat gezegd hebbend. Het boek is prettig en makkelijk leesbaar geschreven en bevat concreet handelingsrepertoire om mee aan de slag te gaan.”

 

De recensies op Managementboek.nl

Onmacht – ‘Een moedig en goed geschreven boek met een enorme diepgang’

Peter de Roode | 6 oktober 2020

Je moet het maar durven om in de wereld van de positieve psychologie, en de wereld waarin we aan elkaar hoop bieden en die wereld waarin we geen problemen zien maar uitdagingen, een boek te schrijven die een tegengeluid laat horen en de Onmacht van de (werkende) mens illustreert.

Lees verder 

 

Onmacht – ‘Een rijk en erudiet boek dat bovendien bijzonder toegankelijk is’

Nico Jong | 3 juli 2020

Leike van Oss en Jaap van ’t Hek behandelen in hun nieuwe boek een fenomeen dat hen al jaren boeit: Onmacht. Het gaat hen vooral om het soort onmacht dat voortkomt uit fundamentele verschuivingen in de maatschappij. Leike van Oss & Jaap van ’t Hek hadden geen beter moment kunnen kiezen met hun publicatie van Onmacht.

Lees verder 

 

Onmacht – ‘Een kloek en mooi vormgegeven boek’

Sippy van Akker | 29 juni 2020

Ik heb net Onmacht in samenleving en organisatie dichtgeslagen van organisatieadviseurs Leike van Oss en Jaap van ’t Hek. Ze schreven een kloek en mooi vormgegeven boek over onmacht. Onmacht wordt vaak gevoeld door het individu, maar speelt vaak (ook) op een ander niveau dan zuiver het individuele.

Lees verder 

 

Omgaan met onmacht

Pierre Pieterse | 5 juni 2020

Veel actueler kan het niet. En dat zal nog wel een tijd zo blijven. Een managementboek  helemaal gewijd aan onmacht in samenleving en organisaties. Een boek dat vlak voor de coronacrisis is gepubliceerd. Een boek dat geen eenduidige oplossingen biedt, want die bestaan nu eenmaal niet voor de complexe verandervraagstukken.

Lees verder 

 

Onmacht – ‘Biedt mooie handvatten’

Niels van Gorp | 22 mei 2020

Om te beginnen is Onmacht van Leike van Oss en Jaap van ‘t Hek een aantrekkelijk vormgegeven boek over een onaantrekkelijk klinkend thema dat iédereen individueel kent De cover van Onmacht zet je aan het denken over hoe je kijk is en hoe je telkens weer wat anders ziet.

Lees verder 

 

Het ‘ik’ is niks zonder zijn omgeving

Bert Peene | 19 mei 2020

Over onmacht in de samenleving en in organisaties was nog nooit een boek geschreven, laat staan over de relatie daartussen. Want onmacht was geen onderwerp. Althans, het werd door niemand zo gezien. Dat maakte het bij uitstek aantrekkelijk voor Leike van Oss en Jaap van ’t Hek.

Lees verder 

 

Onmacht – ‘Leerzaam boek voor veranderaars en organisatieontwerpers’

Rudy Kor | 15 mei 2020

Om beter te begrijpen wat er speelt bij mensen die in organisaties werken hebben Leike van Oss & Jaap van ’t Hek een boek geschreven: Onmacht – in samenleving en organisatie. Leike van Oss & Jaap van ’t Hek wisselen in Onmacht met gemak een betoog over neoliberale stromingen af met de theorie van Watzlawick om daarna in te gaan op het neurologische SCARF-model om het daarna over sociologische fenomenen te hebben, afgeblust met een snufje Sartre.

Lees verder 

 

Onmacht – ‘Biedt handvatten om de veranderkunde te resetten’

Andre Wierdsma | 6 mei 2020

Leike van Oss en Jaap van ’t Hek hebben weer een mooi boek geschreven: Onmacht. Ze dragen in hun boeken al jaren bij aan de ontwikkeling van het denken over ‘organiseren en veranderen’. De auteurs van Onmacht verkennen graag vragen, dilemma’s en bezorgdheden die verdieping behoeven.

Lees verder 

 

Onmacht – ‘Een beter moment om dit boek te lezen is er niet’

Liesbeth Tettero | 24 april 2020

‘Onmacht is ons onvermogen om grip te krijgen op ons onvermogen’. Dit is de definitie van onmacht die organisatie-adviseurs Leike van Oss en Jaap van ’t Hek hanteren in hun boek Onmacht in samenleving en organisatie. Onmacht in samenleving en organisatie is geen boek dat je leert om onmacht te voorkomen, dat is domweg onmogelijk.

Lees verder 

 

Andere recensies

Jan Kamstra op LinkedIn  

Daan Sorgeloos op LinkedIn

Sippe van Akker op Zinvoller leven

Peter Anko de Vries in Friesch Dagblad

Ber Damen in Tijdschrift voor HRM

 

Opgenomen interviews

Interview door Ron Lemmens op New Business Radio

Interview met ons op Managementboek

Interview voor de Politieacademie

Organisatievragen