Ondergrens

29 augustus 2022


Beste Jaap,
 
Van Marijke Spanjersberg leerde ik dat systemen een ondergrens nodig hebben. Die ondergrens gaat over wat nog ok is, wat je met elkaar nog acceptabel vindt. Het is de vanzelfsprekende (en vaak onbewuste) grens waar je niet onder gaat. Waarvan je weet dat dat sociaal niet meer ok is. Doe je dat wel, dan wordt dat niet getolereerd.
 
De vergelijking die ik nu ga maken, gaat theoretisch niet helemaal op, maar wat mij betreft ethisch wel. Ik zie onze maatschappelijke ondergrens verbrokkelen, alleen maar omdat we bezig zijn te voorkomen dat er aan de bovenkant van de samenleving verlies gevoeld wordt. Gegijzeld door een klein aantal schreeuwers die nogal wat te verliezen hebben, heeft de overheid de ondergrens verwaarloosd en de effecten ervan worden steeds schrijnender zichtbaar.
 
We hebben een stikstofprobleem en we gaan met zijn allen (letterlijk) door het ijs als we niks doen, maar waar vooral aandacht voor lijkt te zijn, is de zorg dat het de gevestigden raakt. Als de dood dat het de agro-industrie zeer gaat doen. Als de dood dat ongemakkelijke maatregelen electoraal verlies opleveren. Landsbelang verliest het van partijbelang.
 
De inflatie is torenhoog, het gas is duur, en de armoede die erdoor ontstaat schokkend. Toen de benzine duur werd, compenseerden we met een verlaging van de accijns voor iedereen in plaats van voor de minst-draagkrachtigen. Het lukt dit jaar sowieso niet meer nog wat te compenseren voor de laagste inkomens.
We zijn als land schathemeltjerijk, maar stel je voor dat mensen daarop moeten inleveren.
 
Ondertussen slapen er 200, oh nee 300, oh nee 700 (!) vluchtelingen onder mensonterende omstandigheden buiten en werkt Artsen zonder grenzen binnen onze grenzen. De VVD komt per omgaande met een campagne waarin ze de situatie framen als een asielcrisis om in een adem instroommaatregelen te bepleiten. Terwijl we niet zozeer te maken hebben met een crisis maar met effecten van gericht beleid.
 
Steeds vaker is het juist de politiek die zichzelf legitimeert om de sociale ondergrens niet meer te respecteren. Steeds vanzelfsprekender wordt geaccepteerd dat de have-nots nu eenmaal pech hebben in deze harde tijden. Regeringspartijen praten het verlies van onze maatschappelijke ondergrens goed met redeneringen over de middeninkomens.
Wat mij betreft is dat een soort systemische doel-middelverschuiving. Zo’n overheid wil ik niet. De overheid als institutie hoort de hoeder te zijn van onze ondergrens, niet de belangenbehartiger van onze maatschappelijke bovenlaag. Als hoeder van die ondergrens sta je voor wat daarin voor ons als maatschappij belangrijk is. Als hoeder bescherm je zwakkeren, maak je een goed vangnet, en zorg je dat je Nederland leuker, prettiger en rechtvaardiger wordt voor iedereen.
Mag ik daar acute aandacht voor van onze regering? Want een verbrokkelde sociale ondergrens betekent verbrokkeling van de samenhang van onze maatschappij en daarmee van de kwaliteit van leven voor iedereen. En dan hebben we niks meer.
 
Groet, Leike

Reageer

4 reacties op “Ondergrens

 1. Jaap (29 augustus 2022)

  Wat fijn dat je dit verwoord. Ik ben het met je eens en het baart me grote zorgen. Naar mijn idee wordt die ondergrens op heel veel plekken losgelaten. Bijvoorbeeld in het openbaar vervoer, waar het uitkleden van de dienstregeling wordt gepresenteerd als de enige optie. Iedereen die hier op aangewezen is heeft het nakijken en het milieu wordt niet meer genoemd. Lagere scholen kunnen best een dagje dicht, thuiszorg is niet meer te krijgen. Gevolgen van beleid die het welvarende deel van de bevolking wel kunnen opvangen maar de rest niet.


 2. Caroline Perrée (30 augustus 2022)

  Hulde Leike. Zo in alles eens met wat je schrijft, en ik deel ook je schaamte. Dank voor dit stuk. Wat zou het mooi zijn als het landt waar het moet landen…


 3. Liselot (2 september 2022)

  Mooi verwoord Leike, io voel t ook zo


 4. Tonny van Driel (11 september 2022)

  Dank je Leike. Zo ontzettend mee eens
  Hoe gaan we dit keren?
  Den Haag is blijkbaar niet bij machte om dit land behoorlijk te besturen.
  Naast schaamte voel
  Ik inmiddels ook walging.


Organisatievragen