Verankering

Met je veranderproject breng je verandering op gang en ondersteun je het proces van vertalen van het idee naar organisatiegedrag. Door lokale werelden te benutten verspreid je de verandering. Maar je verandering moet ook nog stevig verankerd raken in het dagelijks werk. Dat vraagt specifieke veranderaandacht en interventies. Interventies die zich richten op de overdracht van project naar lijn, op het faciliteren van het management in het verder implementeren en doorvoeren van de verandering, op het blijven oefenen met het nieuwe en afleren van de oude. Wat heb jij in je verandering ingebouwd om te zorgen dat wat je op gang gebracht hebt ook verankerd raakt? Zie ook bijlage Verspreiding van de verandering. En als je merkt dat verankering niet lukt, kijk dan eens of de bijlage Interventies bij afstotingspatronen handvatten biedt.