Lokale werelden benutten

Je hebt de lokale, pragmatische, vermogens nodig om te zorgen dat die abstracte verandering concreet gedrag wordt. Je hebt het sociale netwerk en het bestaande sociale weefsel nodig om je verandering ook breed te verspreiden in de organisatie. Op welke manier maak jij ruimte voor lokale werelden om de verandering eigen te maken en onderdeel te maken van het werkproces? Op welke manier zorg jij dat dat wat men al knutselend en experimenterend ontdekt, ook breed verspreid wordt in de organisatie? Zie ook bijlage Inzetten van het sociale netwerk.