Aanleren en afleren

Als mensen met elkaar eerste stappen naar anders werken gezet hebben, liggen oude handelingspatronen nog steeds op de loer. Het oude –lang effectieve- gedrag blijft in potentie heel lang aanwezig, omdat we niet kunnen afleren. We kunnen hoogstens vergeten, maar voor vergeten hebben we geen methode. En dat lukt alleen als het nieuwe gedrag zo lekker werkt dat het oude in de vegetelheid raakt. Je kunt in je managementsturing de aandacht voor de verandering lang vasthouden. je kunt monitoren of het nieuwe gedrag vastgehouden wordt en je kunt zien of er terugval is of dreigt naar het oude. Bouw die managementaandacht over een langere periode in. En zorg dat managers met elkaar zicht houden op of de verandering steeds verder ingesleten raakt. Zorg dat ze met elkaar kunnen praten over wat ze zien en kunnen leren van elkaars slimme oplossingen. Reik ze handvatten aan om de aandacht voor het nieuwe met hun medewerkers vast te houden. Wat zijn in jouw verandering hiervoor passende interventies? Zie ook bijlage Verspreiding van de verandering en de Checklist elementen van pragmatisch veranderen.