Uitproberen en aanpassen

Mensen moeten dat wat jij wilt realiseren, kunnen uitproberen: uitzoeken hoe de verandering werkt als je conform de verandering gaat werken. Daaruit komen vaak aanpassingen voort: jij kunt de verandering niet helemaal uitdenken. In de praktijk wordt de verandering aangepast en aangevuld. Zorg dat je in je veranderproces beide mogelijkheden inbouwt. Interventies die mensen helpen om de verandering uit te proberen zijn proeftuinen, pilots, experimenten, korte stages, meelopen met anderen. Zorgen dat de verandering aangepast en aangevuld wordt, doe je door resultaten van dat uitproberen te verzamelen, te evalueren wat bruikbaar is en dat over te nemen en op te nemen in het implementatieproces. Wat zijn in jouw verandering hiervoor passende interventies? Zie ook bijlage Verspreiding van de verandering.