Doorleven

Een van de eerste stappen in een verandering is zorgen dat mensen de verandering kunnen doorleven. Daarvoor heb je twee typen interventies: praatinterventies en daadinterventies. Praatinterventies helpen mensen de verandering te begrijpen; door erover te praten komt het wensbeeld dichterbij en kun je het taal geven. Denk bijvoorbeeld aan werksessies of –conferenties, de hei op, vast agendapunt op de vergadering, en dergelijke.

Daadinterventies zijn interventies waarmee mensen kunnen oefenen, het nieuwe kunnen uitproberen. Denk bijvoorbeeld aan een serious game, een pilot, een experiment, een dag in de week anders proberen te werken, korte stages op andere afdelingen, etcetera.

Wat zijn in jouw verandering hiervoor passende interventies? Zie ook bijlage Verspreiding van de verandering.