Wat ga je doen met wie?

Welk veranderproces heb je voor ogen? Welke interventies ga je doen? Wie is betrokken en op welke manier? Welke tijdlijn heb je voor ogen? Heb je een bepaald type verandering voor ogen (in de kleuren van De Caluwé en Vermaak; ontwerpend of ontwikkelend; randvoorwaardelijk of gericht op het met elkaar anders werken)? Welke veranderstructuur heb je voor ogen? Wie geven hoe leiding aan de verandering?