Waarom is de verandering nodig?

Een geplande verandering heeft een reden. Die reden moet realistisch zijn voor de werkwereld. Je moet hem kunnen uitleggen. Immers, als mensen begrijpen waarom de verandering nodig is, wordt het makkelijker om de vertaalslag te maken naar hoe het werk dan anders moet. Als je beschrijft waarom de verandering nodig is, kijk dan of er ook sprake is van urgentie en noodzaak(en hoe die in elkaar zit) of dat het gaat om een ambitie of een wens.