Wat zijn cultuur, identiteit en essentie van het bestaande?

Kun je de werkelijke wereld beschrijven? Wat is de identiteit van het bestaande? Wat is de cultuur en wat zijn normen en waarden? Wat wordt belangrijk gevonden en waar hecht men aan? Hoe definieert en positioneert men zichzelf naar de buitenwereld (of andere afdelingen)? Wat zijn vaste gewoontes en handelingspatronen? Wat is er vanaf de oprichting hetzelfde?