Man-Vrouw Verschillen

25 juli 2013


Beste Jaap,

Ja, dat is toeval denk ik. Ik denk dat het er niets mee te maken heeft. En het leuke is, dat kan ik als vrouw zeggen, maar jij als man zou dat weer niet mogen zeggen. Zo ingewikkeld is dat vrouwvraagstuk wel.

Ik ben enorm ambigu als het gaat om het man-vrouwverschillen en vrouwtypische kwaliteiten voor organisaties. Verschil is er, en soms is dat verschil heel erg leuk, soms is het heel ingewikkeld. Ik kan me nog herinneren dat wij in een opdracht zaten waarin we er samen enorm in verstrikt raakten, terwijl wij in onze samenwerking er normaal gesproken helemaal geen last van hebben. De wijze waarop we er beiden machteloos in werden, het allebei niet wilden, maar door context en medespelers wel in terecht kwamen, is denk ik wel het meest ingewikkelde man-vrouwdingetje geweest waar ik ooit in terecht gekomen ben.

En ja, als vrouw kijk ik anders en vrouwen nemen vast andere besluiten en besluiten anders dan mannen. Maar om ons op basis daarvan nou specifieke organisatie- of managementkwaliteiten toe te kennen? De boeken die daarover geschreven worden vind ik echter vaak cliché. Wat een gezeur in het uitvergroten van de godin in mij, mijn vrouwelijk leiderschap, mijn verbindende kracht. Yuk. Heb je wel eens te maken gehad met mijn hormonen? Nou, laat ik je vertellen dat dat een heel andere kant van mijn vrouwelijk leiderschap laat zien.

En vrouwen onder elkaar zijn niet fijn hoor. Een mysterie voor jullie mannen misschien, keiharde kattekoppen naar elkaar. Persoonlijk leidrerschap in een vrouwengroep, daar zouden eens boeken over geschreven moeten worden.

Ik vind het het leukst als mannen en vrouwen samen komen tot mooie dingen, juist omdat ze verschillen en elkaars verschil kunnen benutten. Dan wordt het leuk.

En waarom ik dus denk dat het toeval is dat een vrouw tot deze conclusie komt? Omdat ik denk dat er andere factoren zijn vrouw-zijn een dominantere rol hebben gespeeld. De publieke druk bijvoorbeeld. De politieke aandacht. Het succesvolle verzet van de postbodes. De feitelijke mislukking van de negen distributiecentra waar deze organisatie niet omheen kan, waar wat mee moet gebeuren en wat gebruikt kan worden als argument om wat anders niet te doen. Dat soort dingen.

Nou ja, en misschien heb je ook wel een beetje gelijk. Vrouwen zijn goed in zien dat de boel in scherven is gevallen, die scherven opvegen en daar dan niet moeilijk over doen. Dat is dan misschien weer wel een relevant verschil.

Groet,
Leike

Reageer

Organisatievragen